Yhteystiedot

Tapio Puolimatka
Kasvatustieteiden laitos
PL 35 (RUU D435)
40014 Jyväskylän yliopisto

tapio.puolimatka (at) jyu.fi
p. (014) 2601670

Tervetuloa kotisivuilleni!

Toimin kasvatuksen teorian ja tradition professorina Jyväskylän yliopistossa. Erityisalaani on tieteenfilosofia ja kasvatusfilosofia.

Näiltä sivuilta voit seurata julkaisemiani artikkeleita ja puheenvuorojani ajankohtaisissa debateissa. Sivulta "Yleisötilaisuudet" näet, mihin ja milloin on mahdollista tulla seuraamaan luentojani ja muita puhetilaisuuksia. 


tapio-eduskuntaan.jpg


tapio-eduskuntaan.jpg