Yhteystiedot

Tapio Puolimatka
tapio.puolimatka (at) gmail.com


Yhteystiedot

Tapio Puolimatka
Kasvatustieteiden laitos
PL 35 (Viveca 458)
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

tapio.puolimatka (at) jyu.fi

p. (014) 2601670