Yhteystiedot

Tapio Puolimatka
tapio.puolimatka (at) gmail.com


Tutkimuspyyntö Jyväskylän yliopistolle ja rehtorin päätös

Jyväskylän yliopisto käynnisti 22.12. 2014 Joonas Mattssonin pyynnöstä esiselvityksen koskien eduskunnan lakivaliokunnalle kirjoittamani asiantuntijalausunnon lähdeviitteiden käyttöä. Tutkimuspyynnön ensimmäisessä vaiheessa Joonas Mattsson viittasi Lilja Tammisen aihetta käsittelevään blogiin. Mattsonin toisessa vaiheessa esittämät perustelut on julkaistu Henrik Rydenfeltin etiikka.fi sivustolla 23.1. 2015. Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen teki asiasta päätöksen 4.3. 2015.