Isku vääryyttä vastaan

(Kirjoitus on julkaistu Sanansaattaja-lehdessä 23.3. 2017.)

 

Tapio Puolimatka: Seksuaalivallankumous: Perheen ja kulttuurin romahdus. Perussanoma 2017.

 

Professori Puolimatkan uusin kirja, Seksuaalivallankumous, Perheen ja kulttuurin romahdus, tarttuu kysymykseen perheinstituution atomisoitumisesta. Perhekäsityksen atomisoituminen tarkoittaa sitä, että yhteiskunta kyseenalaistaa yleispätevät perherakenteet ja mahdollistaa mitä moninaisemmat yhteiselämän muodot. Se tarkoittaa muun muassa sitä, ettei avioero edellytä erityisiä perusteita. Biologisella vanhemmalle ei nähdä erityistä vastuusuhdetta lapseensa. Avioliittoon ei enää sitouduta valaehtoisesti, ja erilaiset perversiot hyväksytään yhä yleisemmin.

 

Puolimatkan kirjan peruslähtökohta on se, että rakkauden määritteleminen eroottisesta intohimosta käsin tekee väkivaltaa rakkauden perustavammille muodoille, jotka perustuvat epäitsekkyydelle ja siveelliselle kunniallisuudelle. Tähän perushavaintoon on helppoa yhtyä. Ihmisoikeuksia ei voi näet pelkistää ihmisen oikeuteen toteuttaa kaikkia seksuaalisia mieltymyksiään. Sen sijaan mieltymyksiämme tulee arvioida omantunnon valossa.

 

Kriittisiä kysymyksiä ovat: Toteutuuko vapauden myötä myös vastuu lapsista? Ymmärrämmekö me nykyihmiset, että miehen ja naisen välinen avioliitto on koko yhteiskuntaa kannatteleva perussolu?  Ilman kristillisen avioliiton perussolua, joka huolehtii kasvatustehtävästä, koko yhteiskunta lähtee vääjäämättömän rappeutumisen tielle!  Tämän tragedian vääjäämättömyyden professori Puolimatka osoittaa muinaisten korkeakulttuurien kuten antiikin Kreikan ja Rooman perhehistoriasta nostettujen esimerkkien kautta.

   

Varsinaisen haasteen Puolimatkan uusin kirja esittää kuitenkin läntisen kulttuurimme ihmistieteisiin liittyen. Harva tunnistaa, että jopa oma Opetushallituksemme toteuttaa kouluissamme jo nyt panseksuaalista ihmiskuvaa edistävää pervoideologiaa. Vielä harvempi on kuullut, että eräs tällaisen ideologian taustalla olevista tahoista on empiirisen eli kokemusperäisen seksuaalisen tutkimuksen uranuurtajaksi korotettu Alfred Kinsey. Kinsey käytti tutkimuksensa tietolähteinä muun muassa pedofiileja. Kinsey oli mies, joka tarjosi nykyiselle panseksuaalisuuden ideologialle alkusysäyksen ja ihannoi vapaata seksuaalisuutta. Hän keräsi tutkimusaineistoonsa ainakin 1400 seksuaalirikollisen omia tekojaan kaunistelevaa raporttia, ja esitteli ne todisteina seksuaalisen vallankumouksen oikeutuksesta. Amerikkalaisten mediatalojen omistajat piilottelevat Kinseyn hämäräperäisiä aineistonhankintamenetelmiä, koska juuri hänen niin sanottuja ”tutkimustuloksiaan” käytettiin pornografian laillistamiseen.

 

Se, mitä meille nykyaikana esitetään tieteen nimissä seksuaalisen vapauden ilosanomana ja ihmisoikeuksien edistämisenä, kätkee todellisuudessa taakseen irvokasta hyväksikäyttöä ja väkivaltaa. Puhutaan aikuisen oikeuksista, mutta poljetaan samalla lapsen oikeudet vastuulliseen isään ja äitiin.

 

Puolimatkan kirja dokumentoi paljon sellaisia tosiasioita, joita arvoliberaalit haluaisivat salata. Näin tämä teos on isku perheitä tuhoavaa valhetta ja vääryyttä vastaan. Samalla se on myös rakentavia näkökulmia esille nostava puheenvuoro miehen ja naisen avioliiton puolesta.

    

Avioliitto voi olla onnellinen, kun puolisot antautuvat toisilleen läheisessä ihmissuhteessa ja sitoutuvat toisiinsa elinikäisessä suhteessa. Niin kauan kuin perhe-elämä versoo tässä kunnioituksen ja rakkauden ilmapiirissä, se vaikuttaa rakentavasti koko yhteiskunnan elämään.

 

Manu Ryösö