Stephen Hawkingin kategoriavirhe

Stephen Hawkingin kirjaa The Grand Design on YLE:n uutisia myöten markkinoitu tieteen viimeisenä sanana, joka todistaa, ettei Jumalaa tarvita selitykseksi maailman alkuperälle. Tieteelliseltä kannalta kirja ei kuitenkaan esittele yhtään uutta löytöä. Lisäksi siinä kuvattu teoria on kokonaan empiirisesti testaamaton.

Nykytiede asettaa ateismin ongelman eteen, koska tieteen mukaan maailmankaikkeudella on alku. Tämä käsitys johtaa ateismin siihen ongelmaan, että maailmankaikkeus näyttäisi saaneen alkunsa tyhjästä ilman mitään syytä. Ongelmana on, että tyhjästä ei voi syntyä mitään. Ateistitkin myöntävät tämän kaikissa muissa yhteyksissä.

Oletetaan, että yhtäkkiä kuulet suuren räjähdyksen ja kysyt minulta, ”Mikä sai aikaan räjähdyksen?” ja minä vastaan, ”Ei mikään, se vain tapahtui.” Vastaukseni olisi sinusta käsittämätön. Se, mikä pätee pieneen räjähdykseen, pätee suuremmalla syyllä suureen alkuräjähdykseen. Alku muodostaa ylitsepääsemättömän ongelman, ellemme rehellisesti suostu pitämään sitä yliluonnollisena.

Tähtitieteellinen todistusaineisto johtaa näkemykseen, että maailmankaikkeudella on alku, aivan kuten Raamattu opettaa. Tähtitieteilijä Robert Jastrow toteaakin: ”Järjen voimaan uskoneen tieteentekijän kannalta kertomus loppuu kuin painajaisuni. Hän on kiivennyt tietämättömyyden vuoria. Hän on juuri saavuttamaisillaan korkeimman huipun. Kiivettyään viimeisen kallion yli häntä tervehtii joukko teologeja, jotka ovat istuneet siellä vuosisatojen ajan.”

Stephen Hawking yrittää ratkaista ongelman väittämällä, että fysiikan lait selittävät kosmoksen syntymän tyhjästä. Alkuräjähdys oli välttämätön seuraamus fysiikan laeista. ”Koska on olemassa painovoiman laki, maailmankaikkeus voi luoda ja luo itsensä tyhjästä”. Jumalalla ei ole sijaa maailman synnyssä.

Hawkingin ratkaisuyrityksessä on useita ongelmia. Ensinnäkin, fysiikan lait eivät luo mitään. Ne ovat vain kuvauksia siitä, mitä tapahtuu tietyissä olosuhteissa.

Toiseksi, itse lakien olemassaolo tarvitsee selitystä. Miten hienosäädetyt luonnonlait itse ovat saaneet syntynsä? Vaikka Hawking sanoo selittävänsä, miten maailmankaikkeus sai syntynsä tyhjästä, hän olettaa, että jotakin oli olemassa: luonnonlait ja fysikaalinen tila, jossa on alhainen energiataso (kvanttivakuumi).

Kolmanneksi Hawkingin selitys rajoittuu fysikaaliseen todellisuuteen. Olettaessaan, että fysikaalinen selitys selittää myös kaiken ei-fysikaalisen, hän tekee uskonvaraisen oletuksen. Fysikaalisten hiukkasten luonnonlainomaisen vuorovaikutuksen pohjalta ei ole onnistuttu selittämään tietoisuutta, tahdon vapautta, järjellisyyttä ja hyvyyttä.

Neljänneksi, on kategoriavirhe kuvitella, että maailmankaikkeuden persoonattomien toimintaperiaatteiden ymmärtäminen tekee tarpeettomaksi uskoa persoonallisen Luojan olemassaoloon, joka suunnitteli ja loi maailmankaikkeuden. Se olisi sama kuin jos joku päättelisi, ettei Henry Fordia koskaan ollut olemassa onnistuttuaan purkamaan Fordin suunnitteleman moottorin ja osoittaessaan, ettei sieltä löydy Fordia eikä häntä tarvita selitykseksi sen toiminnalle.