Tapio Puolimatka:

Rehellisyyttä älylliseen mittelöön

Julkaistu Kotimaa-lehdessä 19.3.2009.


Modernit mielikuvat esittävät ateismin älyllisesti itsenäisen ja rohkean ihmisen valintana. Tähän mielikuvaan ei sovi se, ettei uskaltauduta avoimesti puolustamaan omia näkemyksiään tasaveroisessa älyllisessä keskustelussa.   

Älyllisesti rehellinen ihminen on valmis korjaamaan näkemyksiään todistusaineiston sitä vaatiessa. Viime vuosisadan ehkä merkittävin ateistifilosofi Antony Flew luopui ateismistaan, koska hän katsoi, että fysikaalisen ja erityisesti biologisen maailman hienosäätöä on vaikea selittää olettamatta jumalallista älykkyyttä.

Joidenkin huomattavien uusateistien pyrkimykset kumota näkemys jumalallisesta älykkyydestä ovat Flew’n mukaan olleet epärehellisiä yrityksiä esittää vastustajien näkemys epäuskottavassa muodossa käsittelemättä vastapuolen vahvimpia argumentteja.

Tällainen haluttomuus kielii Flew’n mielestä siitä, ettei vilpittömänä tarkoituksena olekaan totuuden löytäminen vaan pelkästään omien näkemysten julistaminen. Totuutta ei ole mahdollista löytää, jos vaihtoehtoja ei arvioida avoimesti ja kriittisesti.

Akateemisessa keskustelussa emme ainoastaan hyväksy tai hylkää sitä, mitä akateemiset kollegamme ja edeltäjämme sanovat. Me opimme monia asioita niiltä, jotka tarkastelevat asioita aivan erilaisesta näkökulmasta. Akateemiselle vuorovaikutukselle on keskeistä tällainen hienovarainen näkemysten omaksuminen toisin ajattelevien tutkijoiden tutkimustuloksista.