Tiede edellyttää monipuolista dialogia

Savon Sanomat 22.2.2009


Savolaisten kanssa on hauska väitellä. En tosin ole varma, osaanko tulkita oikein savolaisten lausumia, mutta tulkintavaikeudet eivät poista vuorovaikutuksen iloa. Väittely Markku Myllykankaan kanssa oli rikas kokemus. Markun värikkäitä ilmaisuja oli viihdyttävää kuunnella.

Yritin itse rakennella perusteluja tiedekäsitykselle, joka perustuu moniääniselle dialogille. Tieteen tekeminen edellyttää omien peruskokemusten altistamista vastakkaisten näkökantojen tarjoamalle koettelulle. Kun tieteentekijät ilmaisevat avoimesti perususkomuksensa ja keskustelevat niiden kanssa, jotka ovat perusasioista eri mieltä, he joutuvat perustelemaan tosiasioille antamaansa tulkintaa perimmäisimpiä lähtökohtia myöten.

Markun mielestä aito tiede edellyttää Jumalaa koskevien lähtökohtaoletusten sulkemista tieteen ulkopuolelle. Tällainen poissulkeminen ei ole mahdollista, jollemme ensin tiedä, mitä Jumalalla tarkoitetaan. Lisäksi poissulkeminen on pystyttävä perustelemaan. Näitä perusteluja kehiteltäessä joudutaan ottamaan kantaa Jumalaan. Ateistikaan ei voi tieteen lähtökohtia määritellessään olla ottamatta kantaa Jumalaan.Olisi paradoksaalista, että tieteen piirissä sallittaisiin vain yhdensuuntaisia kannanottoja tästä kysymyksestä.Tieteen filosofiassa ei kukaan ole onnistunut älyllisesti perustelemaan tieteen rajojen vetämistä niin, että teistinen lähtökohta suljetaan tieteen ulkopuolelle.

Moniäänisen dialogin ideaa kehitelleen Mihail Bahtinin mukaan totuus on riippumaton ihmisten käsityksistä, mutta avoin dialogi edistää sen löytymistä. Jännite muiden näkemysten kanssa saa ihmisen tarkistamaan käsityksiään.