Kosminen hienosäätö

Ote kirjasta Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa s. 426-427. Painetussa versiossa potenssiluvut ovat taittovaiheessa muuntuneet. Tässä alkuperäinen muoto.

Elämä on mahdollista ainoastaan jos fysikaaliset vakiot on äärimmäisen tarkasti hienosäädetty kohdalleen. Aikaisemmin tutkijat olettivat, että olipa varhainen maailmankaikkeus millainen tahansa, onnekkaiden sattumien seurauksena kaltaisiamme älykkäitä elämänmuotoja alkaisi lopulta kehittyä jossakin. Viimeisten neljänkymmenen vuoden aikana tehdyt tutkimukset osoittavat oletuksen vääräksi.

Jotta älyllistä elämää voisi olla olemassa missään maailmankaikkeuden osassa, on alkuräjähdyksen alkuperäisissä olosuhteissa täytynyt vallita hyvin monimutkainen ja herkkä tasapaino. Luonnonvakioiden ja suureiden on osuttava äärimmäisen kapealle vaihteluvälille, jotta maailmankaikkeudessa voisi olla elämää.

Hienosäädön tarkkuudesta saamme kuvan, jos otamme vertailukohdaksi sen, että maailmankaikkeuden historia sekunneissa mitattuna on noin 1017 sekuntia ja koko tunnetussa maailmankaikkeudessa on alkeishiukkasia noin 1080. Näihin lukuihin voimme verrata joitakin esimerkkejä hienosäädöstä. Yksi luonnon neljästä perusvoimasta, atomin ytimessä toimiva heikko vuorovaikutus, on niin tarkasti säädetty, että sen arvon muutos edes yhdellä 10100-osalla olisi johtanut siihen, ettei maailmankaikkeudessa voisi olla elämää. Vain yhden 10120-osan muutos kosmologisen vakion arvossa, joka ilmaisee maailmankaikkeuden laajenemisnopeuden kiihtymistä, olisi tehnyt maailmankaikkeudesta elinkelvottoman. Maailmankaikkeus sai alkunsa matalan entropian tilassa. Oxfordin yliopiston professorin Roger Penrosen laskelmien mukaan todennäköisyys sille, että tällainen matala entropia vallitsisi pelkästään sattumalta, on yksi 1010 (123):sta.

Meidän on vaikea luoda järjellistä kuvaa näin tarkasta hienosäädöstä. Yhden 1060-osan tarkkuus tarkoittaa samaa kuin että ampuisimme luodin toiselle puolelle havaittavaa maailmankaikkeutta 20 miljardin valovuoden päähän ja osuisimme tuuman kokoiseen kohteeseen.