Hedelmästään puu tunnetaan

 

Professori Tapio Puolimatka on vakuuttunut kristinuskon totuudesta. Sen voi todeta vertailemalla kristinuskon ja muiden kulttuurien hedelmää.

 

Miten Kristuksen evankeliumi on vaikuttanut kulttuuriimme? Jyväskylän yliopiston kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puolimatka on tätä kysymystä pohtiessaan vakuuttunut siitä, että kaikki tiedon ja viisauden aarteet ovat Kristuksessa.

– Kristinuskon erottaa muista uskonnoista Jeesuksen ristintyön merkitys. Kun ymmärrämme sen, näemme oman pahuutemme ja alamme katua sitä, Puolimatka selittää.

– Emme esimerkiksi ihmissuhteissa enää automaattisesti syytä toista ongelmista, vaan alamme nähdä vikaa myös itsessämme.

Puolimatkan mukaan katumuksella on kulttuuria uudistava voima. Sen voi todeta runsaasta hyvästä hedelmästä, jota Kristuksen evankeliumi on saanut aikaan yhteiskunnassa: evankeliumi on luonut perustan ehdottomille ihmisoikeuksille, yksilönvapaudelle, demokratialle, tieteen kehitykselle ja hyvinvointiyhteiskunnalle, jossa heikoista huolehditaan.

Syntien tunnustaminen tuo laatua elämään

Tutkimusten mukaan ihmisellä on syntyessään luontainen intuitio Luojan olemassaolosta. Tästä kertoo myös omatuntomme.

– Kun evankeliumin sanoma siirretään syrjään, ihminen joutuu itsepetoksen valtaan. Hän vieraantuu Jumalasta ja samalla itsestään.

Puolimatka luettelee tukun evankeliumista vieraantumisen yhteiskunnallisia seurauksia: ihmisarvo heikkenee, yksilönvapaus kapenee, kriittinen ajattelu tukahdutetaan, elämän laatu heikkenee.

– Ateismi tai islam eivät pysty yhtä hyvin rajoittamaan ihmisen pahuutta, koska ne kieltävät sanoman Kristuksen rististä. Toki myös kristillisissä kulttuureissa on ihmisen vajavaisuudesta johtuvaa pahuutta, mutta evankeliumi rajoittaa sen voimaa. Syntien tunnustaminen nostaa yhteiskunnan elämän laatua, Puolimatka esittää.

Miten sitten ihmiset voisivat ymmärtää Kristuksen evankeliumin merkityksen?

– Se on Pyhän Hengen, ei ihmisen työ. Meidän tulee vaalia henkilökohtaista suhdettamme Kristukseen.

– Toki uskovien on hyvä suhtautua kriittisesti nykykulttuuriin ja tuoda siihen oma rakentava panoksensa. Kriittisiä hyökkäyksiä ei pidä pelätä, sillä ne saavat ihmiset kiinnostumaan asiastamme. Omille luennoillenikin tulee sitä enemmän väkeä, mitä enemmän tutkimuksiani on kritisoitu.

Kristuksen muuttava voima vakuuttaa

Puolimatka löysi totuuden Kristuksesta 15-vuotiaana tiedostettuaan Jumalan rakkauden hengellisessä tilaisuudessa. Hän oli ennen sitä rukoillut ja lukenut Raamattua kuitenkaan tuntematta Jumalaa.

Työskenneltyään nuorena pari vuotta Aasiassa Logos-lähetyslaivalla Puolimatka vakuuttui entisestään kristinuskon totuudesta.

– Näin, miten kielteisesti sikäläinen kulttuuri vaikutti ihmisten elämään ja toisaalta miten ratkaisevasti uskoontulo muutti sitä. Myös filosofian opiskeluni ateistisessa ympäristössä vahvisti kristinuskon totuudesta, sillä opetus oli älyllisesti rajoittunutta ja yksioikoista.

Vaikuttavin todiste kristinuskon puolesta on Puolimatkan mielestä kuitenkin Kristuksen muuttava voima elämän kärsimyksissä.

– Vaikka ihminen olisi synnin tähden tuhonnut elämänsä, Kristus pystyy nostamaan hänet vaikeuksien yläpuolelle ja kääntämään kaiken siunaukseksi.

Tapio Puolimatkalta on hiljattain ilmestynyt teos Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa (Aikamedia, 2013), joka käsittelee Kristuksen evankeliumin vaikutusta kulttuuriin.

 

Teksti: Minni Heinilä