Evankeliumin ja ihmisarvon puolesta

Leif Nummela, Uusi Tie 3.10. 2013

 

Ei ole aivan jokapäiväistä, että saman perheen puolisot julkaisevat yhtaikaa sekä yhteiskunnallisesti että hengellisesti merkittävät kirjalliset puheenvuorot. Kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puolimatka ja kasvatustieteen tohtori Mia Puolimatka ovat sen tehneet.

Tapio Puolimatkan uusi kirja Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa (Aikamedia, 511 s.) puhuu painavasti siitä, miten evankeliumi muovaa sekä ihmisten että koko kulttuurin ratkaisevia arvoja. Kirja sisältää muun muassa islamin historiasta aineistoa, joka on suomen kielellä melko ainutlaatuista. Puhuessaan ihmisen taipumuksesta itsepetokseen Puolimatka käsittelee kriittisesti sekä kristinuskon että islamin historiaa. Uusateistit ovat sanoneet lasten olevan synnynnäisiä ateisteja, joihin iskostetaan uskoa Jumalaan. Lapsilla on uusimman tutkimuksen mukaan kuitenkin päinvastoin myötäsyntyinen taipumus uskoa jonkinlaiseen Luojaan. Tapio Puolimatka osoittaa, kuinka ihminen torjuu tiedon Jumalasta ja mitä tästä torjunnasta seuraa kunkin omassa elämässä ja koko kulttuurissa.

Mia Puolimatkan kirjan nimi on Minkä arvoinen on ihminen? (KKJMK, 460 s.) Se on ehdottomasti yksi painavimpia kannanottoja vuosikymmeniin kaikkien ihmisten, myös vielä syntymättömien pikkulasten ja kehitysvammaisten lasten, ihmisarvon puolesta. Mia Puolimatka omistaa kirjansa kolmelle syntymättömälle lapselleen ja kertoo avoimesti, mitä kaikkea hän on oppinut oman kehitysvammaisen lapsensa äitinä. Samalla kirja sisältää tinkimätöntä historiallista kuvausta siitä, miten pakanallisissa kulttuureissa on suhtauduttu lapsiin. Tällaista tietoa voi olla vaikea löytää muualta. Mia Puolimatkan mukaan Kristuksesta vieraantuva moderni kuoleman kulttuuri sortuu vääjäämättä ihmisarvon alennusmyyntiin. Hän käsittelee myös hyvin oivaltavasti feminismin erilaisia tulkintoja ja niiden vaikutusta naisen itseymmärrykseen ja äitiyteen.
 
Tapio ja Mia Puolimatkan yhteensä lähes tuhat sivua huolelliseen tutkimukseen perustuvaa tekstiä on hieno saavutus yhdeltä avioparilta. Kirjat ovat erittäin ajankohtaisia, koska suomalaisessa yhteiskunnassa ollaan parastaikaa kääntymässä pois kristillisestä luomiskäsityksestä ja arvomaailmasta. Jos Puolimatkojen puheenvuorot kuullaan, ne voivat auttaa meitä puolustamaan kaikkien ihmisten ihmisarvoa ja välttymään uskossamme ja arvomaailmassamme itsepetokselta ja omantunnon harhautumiselta.
 
Se mitä syöpätautien erikoislääkäri Tiina Tasmuth sanoo Mia Puolimatkan kirjasta, sopii molempiin kirjoihin: ”Suosittelen kirjan lukemista ammattiauttajille, terveydenhuollon ammattihenkilöille, hengellisen työn tekijöille, pedagogeille, poliitikoille ja kaikille muista ihmisistä vastuussa oleville.”