Manu Ryösö: Arvio kirjasta "Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa"

Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa on Jyväskylän yliopiston kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puolimatkan uusi kirja, joka käsittelee Jumala-uskon ja tiedon suhdetta eri kulttuureissa. Puolimatka käsittelee tätä aihepiiriä monipuolisesti. Hän tuo kirjansa alussa esille tutkimuksen uusia näkökulmia lapsen luonnollisesta Jumalan tuntemisesta. Ihminen ei ole täysin tietämätön Jumalan läsnäolosta. Tämä on lähtökohta, joka johtaa kirjan toiseen suureen teemaan. Puolimatka pohtii ihmisen turmeltuneesta luonnosta nousevaa taipumusta itsepetokseen ja elävän Jumalan torjumiseen. Valokeilaan nousevat kristinuskon, islamin ja ateismin tavat kohdata nämä realiteetit.

Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa on kirjana kaksiosainen. Ensimmäinen osa esittelee teoreettiset lähtökohdat edellä kuvattuihin teemoihin. Toinen osa tarkastelee samaa asiaa eri kulttuureissa ilmenevien käytäntöjen tasolla. Tämä tarkastelu murtaa useita koulujen oppikirjoissakin eläviä myyttejä. Lukija saa uusia ja jopa käänteentekeviä näkökulmia väitteisiin kristinuskon tieteen vastaisuudesta, niin sanotusta pimeästä keskiajasta ja valistuksen ajan kyvystä valistaa ihmisiä. Puolimatkan kirjan luettuaan joutuu myös hyvästelemään myytin kaikkien uskontojen rauhanomaisuudesta. Traditionaalisen islamin tarkastelu palauttaa mieliimme ne ankarat realiteetit, jotka islamilaisessa maailmassa elävät kristityt kokevat päivittäin todeksi.

Ilman Kristuksessa avautuvaa näkökulmaa Jumalan armosta, ihmiskunta ei uskalla katsoa itseään rehellisesti peiliin. Yritys paeta pahaa omaatuntoa johtaa kaikissa ei-kristillisissä kulttuureissa vääryyden peittämiseen vääryydellä. Puolimatkan uusin kirja muistuttaa monipuolisesti, että tiedon aarteet rehelliseen ja toisia kunnioittavaan elämään avautuvat Kristuksen armosta käsin. – Tämä kirja kannattaa lukea ajatuksella!