Yhteystiedot

Tapio Puolimatka
tapio.puolimatka (at) gmail.com


Jokainen ihminen on arvokas

 

Mia Puolimatka

Minkä arvoinen on ihminen?

Kristillinen Kirja- ja Musiikkikustannus Oy, 2013.

460 s.

 

Tiesitkö, että Suomessa vammaisia ihmisiä piiloteltiin yhteisön muilta jäseniltä vielä 1960-luvulla. Tämä asia ja erilaiset ihmisarvoon liittyvät mielipiteet käyvät ilmi jyväskyläläisen kasvatustieteen tohtori, tietokirjailija ja erityisopettaja Mia Puolimatkan (s. 1970) kirjoittamasta kirjasta,Minkä arvoinen on ihminen?.

Teoksen johtoajatuksena on näyttää toteen, miten kristinusko on vaikuttanut jokaisen ihmisen olemassaolon oikeutukseen erilaisuudesta tai vammasta huolimatta. Myös syntymättömän lapsen oikeutta elämään perustellaan sekä Raamatun sanalla että lääkärin etiikalla, joka on perinteisesti (Hippokrateen vala) suhtautunut aborttiin torjuvasti.

 

Tutkittua tietoa

Ennen kirjan kirjoittamista Puolimatka on kerännyt aineistoa kahdella Yhdysvaltoihin suuntautuneella matkalla vuosina 2011-2012. Teoksen luotettavuutta ja mielenkiintoa lisäävät lukuisat tutkimustulokset, tiedemiesten lausunnot sekä vammaisten lasten vanhempien kertomukset.

Puolimatka kuvaa kirjassa myös omia kokemuksiaan. Hänen kahdesta pojastaan nuoremmalla on Downin syndrooma. ”Olen tänä päivänä kiitollinen Jumalalle, että hän katsoi parhaaksi valita minut ja mieheni Tapion tämän iloisen ja herkän pojan vanhemmiksi. Missä olisimmekaan ilman hänen valoaan, iloaan ja huumoriaan. Vaikka hänen sanavarastonsa hiljalleen kasvaa, hän opettaa meille rakkaudesta ilman sanojakin. Välillä minusta tuntuu, että tarvitsemme sinua enemmän kuin sinä meitä. Olet Jumalan ihmeellinen viestintuoja, sankariprinssi!”

 

Kuolemankulttuuri

Puolimatka viittaa kirjassaan Vanhassa Testamentissa mainittuihin, pakanallisiin rituaaleihin liittyneisiin lapsiuhreihin. Esimerkiksi kanaanilaiset uhrasivat lapsia Molok-jumalalle. Tätä ilmiötä Puolimatka nimittää ”kuolemankulttuuriksi”. Tämänkaltainen ihmiselämää arvostamaton ajattelutapa on saanut elintilaa myös näinä päivinä varsinkin suhtautumisessa aborttiin.

Kirjailija on huolissaan nykykulttuurimme valtavirtauksista. Perinteiset kristilliset käsitykset ihmisestä Jumalan kuvana väistyvät. Tilalle tulevat ”vallan ja voiman ihannointi, taloudellinen menestys ja henkilökohtaiset saavutukset”.

Sellaiset yksilöt, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, ovat yhteiskunnaalle rasitteena ja siis hyödyttömiä. Tästä yhtenä esimerkkinä mainitaan natsi-Saksan rodunjalostusoppi.

Kirjassa tuodaan esiin monien nykytutkijoiden mielipiteitä, jotka kannattavat tätä ”kuolemankulttuuria”. Puolimatka siteeraa esimerkiksiMichael Tooleyn teoriaa, jonka mukaan ”moraaliset ja elämisen oikeudet on sidottu sellaiseen persoonan käsitteeseen, joka painottaa älyllisiä kykyjä”… ”Näin esimerkiksi kahden kuukauden ikäinen lapsi voidaan surmata ilman, että loukataan hänen moraalisia oikeuksiaan.”

Teoksessa kerrotaan useista muista vastaavalla tavalla ajattelevista tiedemiehistä. Tosin kaikki tutkijat eivät hyväksy Tooleyn ajattelumallia. Teoksesta saa selkeän kuvan kummankin ideologian kannattajien perusteluista.

 

Syvällinen sanoma

Kirjailija pohtii myös eutanasiaan ja feminismiin liittyviä kysymyksiä. Hän tuo rohkeasti esiin eri näkökantoja painottaen kristinuskon merkitystä.

Mia Puolimatkan teos on mukaansatempaavasti kirjoitettu sekä Raamatun arvovaltaa korostava ja tieteen tutkimuksia valottava kirja, joka korostaa jokaisen ihmisarvoa.

Meistä jokaisen, tämän päivän tietotulvassa helposti hämmentyvän olisi syytä lukea tämä kirja. Varsinkin terveydenhuollossa työskentelevien, opettajien, hengellistä työtä tekevien sekä poliitikkojen pitäisi pysähtyä Mia Puolimatkan syvällisen sanoman ääreen.

 

Mirjami Asikainen  

Avainsanat: Mia Puolimatka, Minkä arvoinen on ihminen.