En smygagenda?

Många frågor och ideologier drivs helt öppet i samhället. Andra har vad man kunde kalla en stealth agenda (jfr t.ex. med"stealth bombers", plan som inte kan upptäckas på radar). Ett program alltså som drivs genom en smygagenda.

Det förvånar nog mig att ganska många här i Vbl och kanske ÖT (som jag inte haft möjlighet att följa) reagerar negativt mot någon som vill varna för pedofili, inklusive legalisering av pedofili. Jag tycker mig se både hybris, ironi och t.o.m. förakt i reaktionerna. Hoppas jag misstolkar!

På finskspråkigt håll handlar det mycket om bl.a. de grönas politiska förföljelse, men partigränserna sprängs nog på både finskt och svenskt håll, inte minst därför att prof. Tapio Puolimatkas åsikter inte är "politiskt korrekta".

Prof Tapio Puolimatka är en av vårt lands bäst utbildade filosofer. Han kan också skriva mera populär text och anknyta till debatter där de ofta börjat (i USA, England osv). Att som biskop Björn Vikström se andra motiv (svårkontrollerbarhet mm) tror jag inte på.

Det finns mycket skrivet om prof Tapio Puolimatkas inlägg, som publicerades på Oikea Media. Viveca Dahl målar med några penseldrag upp linjer, som ska ge lämpliga (läs: olämpliga) kopplingar till "fake" nyheter, t.o.m till ultrakonservativa i USA, till Tea Party-rörelsen mm. Knappast är det helt sakligt att på ngt sätt belasta Tapio Puolimatka för det? Är det inte det just en "taktik" (kanske för starkt ord med tanke på ledarsticket i Vbl, men inte med tanke på de laginitiativ och förändringar i västvärlden som godkänts) som Tapio Puolimatka i sin artikel säger om hur man agerat genom känslomässig argumentation?

Hoppas att jag misstolkat!

Man kan enligt min mening högakta människor och värna om människovärdet utan att dela alla de etiska och ideologiska koncept som marknadsförs idag.

En person som i ett flertal artiklar och böcker aktivt kämpat för att ge barnen en trygg uppväxt bör vi inte möta med förakt, inte heller avfärda. Vi ska däremot pröva det berättigade i det Puolimatka skrivit. Enligt min mening handlar det inte längre om en smygagenda. Läs t.ex. vad SEXPO:s ordf och verksamhetsledare skriver om att sexuella rättigheter tillhör alla, också pedofiler (se teol.dr Juha Ahvios blogginlägg:  (https://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/1184/onko_meneillaan_kampanja_pedofilian_laillistamiseksi ).

 

Prof Puolimatka framhåller att samtycke, rättigheter och en syn på sexualiteten som bara handlar om individers behov - "utan att vilja skada någon" - är en otillräcklig grund. De kan öppna vägen för en legalisering av pedofili mm. Varför bli upprörd över en sådan oro? Ingen av oss vill väl ha det!

Henrik Perret