Yhteystiedot

Tapio Puolimatka
tapio.puolimatka (at) gmail.com


Miksi sukupuolineutraali avioliittolaki pitäisi arvioida uudelleen?

Filosofi Roger Scrutonin mukaan aikamme ihmisille on valitettavan usein tyypillistä valmius ottaa riskejä, joiden hinnan joutuvat maksamaan toiset. Usko edistykseen saa aikamme ihmiset tekemään hätiköiden kauaskantoisia ratkaisuja välittämättä menneiden sukupolvien kokemuksista. Aikamme ihminen on erityisesti valmis ottamaan riskejä asioissa, joiden kohdalla hän itse on turvassa ja joiden osalta riskit kohdistuvat muihin kuin häneen itseensä.

 

Tästä esimerkkinä on uusi avioliittolaki, joka hyväksyttiin eduskunnassa ilman lapsivaikutusten arviointia siitä huolimatta, että lakivaliokunnan mukaan "ennen näin merkittävien perheoikeudellisten lainsäädäntömuutosten toteuttamista tulisi laatia lapsivaikutusten arviointi", mikä "perustuu lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiseen vaatimukseen asettaa lapsen etu ensisijaiseksi kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa".

 

Ilman lapsivaikutusten arviointia tehty päätös merkitsi riskinottoa lasten hyvinvoinnin kustannuksella. Riskinä on se, että uuden avioliittolain yhteiskunnallisen viestin kautta perhe-elämän vakaus heikkenee ja lasten pahoinvointi lisääntyy.

 

Mistä sitten johtuu, että eduskunnan enemmistö oli valmis tekemään tämän riskialttiin päätöksen sen sijaan, että se olisi odottanut pitkittäistutkimusten varmentamaa tietoa niistä maista, joissa sukupuolineutraali avioliittolaki on jo hyväksytty?

 

Yksi vastaus lienee se, että avioliittolakia koskevan päätöksen riski ei kohdistu kansanedustajiin itseensä vaan lapsiin. Ennemminkin kansanedustajat saattoivat odottaa joutuvansa valtamedioiden kielteisen huomion kohteeksi vastustaessaan "tasa-arvoista" avioliittolakia. Päätös kannattaa sukupuolineutraalia avioliittolakia oli suhteellisen riskitön kansanedustajien itsensä kannalta. Riskit ja kielteiset seuraukset jäävät lasten kannettaviksi.

 

Myös kirkollinen eliitti osallistui keskusteluun avioliittolaista. Arkkipiispa Kari Mäkinen vakuutti avioliittolakia koskevan äänestyksen aattona, ettei sukupuolineutraali avioliittolaki vahingoita lapsia. Kuitenkaan Mäkinen ei ole tietääkseni kirjoittanut tutkimuksiin perustuvaa arviota sukupuolineutraalin avioliittolain lapsivaikutuksista. On siis enemmän kuin mahdollista, että Mäkinen erehtyy ennustuksessaan. Hinnan tästä virheestä joutuvat kuitenkin maksamaan lapset, ei Mäkinen itse.

 

Monet kansalaisjärjestöt ovat vaatineet lapsivaikutusten lakisääteisyyttä kaikissa lapsia koskettavissa päätöksissä. Tämän vuoden puolella lapsivaikutusten arvioinnille on annettu myös aivan uusi tärkeys kirkon piirissä. Muutama kuukausi sitten valtakunnan eliitti oli kuitenkin valmis muuttamaan lasten suojaksi rakennetun vuosituhantisen avioliittoinstituution ilman lapsivaikutusten arviointia.

 

Tämä on ollut yhtenä syynä siihen, että kansalaisaloite.fi -palvelussa on käynnistetty uusi kansalaisaloite, jonka tarkoituksena on sukupuolineutraalin avioliittolain kumoaminen ja perinteisen avioliittokäsityksen palauttaminen. (https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1175)

 

Tapio Puolimatka

professori

Jyväskylä