Ongelmallinen translakiehdotus

Kouluissa ja mediassa välitettävä viesti sukupuolen vaihdettavuudesta on johtanut monia nuoria sukupuoliseen hämmennykseen. Jotkut ovat päätyneet turhiin hormonihoitoihin ja leikkauksiin. Osa sukupuolenkorjausleikkauksen läpikäyneistä katuu nyt itselleen tuotettua korjaamatonta vahinkoa (mustaorkidea.blogspot.com).

Itsemäärittelyyn perustuva translakiehdotus pahentaisi tilannetta entisestään. Sen mukaan sukupuolen juridinen vahvistaminen onnistuisi pelkän oman ilmoituksen perusteella ilman lääketieteellistä prosessia tai psykiatrista arviota.

LAKIMUUTOSTA AJAVAN Trasekin mukaan jo 15-vuotiaille nuorille tulisi antaa oikeus määrittää juridinen sukupuolensa ilman lääketieteellistä prosessia tai vanhempien ohjausta, jopa kokonaan vanhempien tietämättä. Alle 15-vuotiaatkin voisivat saada sukupuolensa juridisesti korjatuksi huoltajien luvalla.

Trasekin verkkosivulla uhataan lapsensa sukupuolenvaihdosta vastustavia vanhempia "lastensuojelullisilla toimenpiteillä", eli mahdollisesti jopa lasten huostaanotolla: "lastensuojelun ammattilaisilla tulisi olla oikeus tehdä hakemus lapsen pyynnöstä, mikäli huoltaja tai huoltajat kieltäytyvät."

Tällainen uhka tekee vanhemmille vaikeaksi suojella lastaan epäkypsiltä päätöksiltä, jotka voivat vahingoittaa hänen terveyttään. EU-maissa on jo otettu ainakin yksi suomalainen lapsi huostaan tämänkaltaisen lain perusteella (orkideavalkoinen.blogspot.com).

LAKIEHDOTUS HELPOTTAISI nuorten pääsyä hormonihoitoihin ja leikkauksiin, jotka sisältävät monia terveysriskejä, voivat viedä lisääntymiskyvyn ja tehdä henkilöstä jatkuvaa lääketieteellistä hoitoa tarvitsevan potilaan loppuelämäkseen.

Ei ole lääketieteellistä näyttöä, että hormonihoidot pitkällä tähtäimellä auttaisivat sukupuoliahdistukseen tai olisivat edes turvallisia.

Transterveyden ammatillisen maailmanyhdistyksen mukaan hormonisalpaajien pitkäaikaisvaikutuksia ei ole tutkittu (WPATH hoitosuositukset s. 18), eikä feminisoivan ja maskulinisoivan hormonihoito-ohjelman turvallisuudesta ole tehty kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia (43). Hoidoille alistetut lapset ja nuoret toimivat siis lääketeollisuuden koekaniineina.

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan sukupuolenkorjausleikkauksen kokeneiden ihmisten itsemurhaprosentti on 19-kertainen kymmenen vuotta leikkauksen jälkeen verrattuna muuhun väestöön.

Hollantilaisen tutkimuksen mukaan nuorten voi olla psykologisesti vaikea myöntää sukupuoliahdistuksen hävinneen ja palata elämään alkuperäisessä sukupuolessaan, erityisesti jos sosiaalinen ympäristö on rohkaissut heidän sukupuolenvaihdostaan. Juridinen sukupuolenvaihdos voi psykologisesti lukita nuoria transprosessiin, jolloin paluu alkuperäiseen sukupuoleen tulee hänelle entistä vaikeammaksi.

Mitä varhemmin nuoria lukitaan transprosessiin, sitä suuremmaksi kasvaa palautumatonta lääketieteellistä sukupuolenvaihdosta katuvien määrä, jotka ovat masentuneita ja itsemurhahakuisia.

Tapio Puolimatka

professori

kansanedustajaehdokas (kd.)

Jyväskylä.