Yhteystiedot

Tapio Puolimatka
tapio.puolimatka (at) gmail.com


Opetushallitus murentaa korkeakulttuurin perustaa

Suomen Opetushallituksen julkaisi vuonna 2015 oppaan Tasa-arvotyö on taitolaji: Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Siinä kyseenalaistetaan sekä luonnollinen sukupuolijako että sukupuolijakoon perustuva avioliittokäsitys. Tältä osin oppaassa esitetyt toimintasuositukset ovat omiaan murentamaan korkeakulttuurin edellytyksenä olevaa vakaata avioliitto- ja perheinstituutiota.

Sukupuolien toisiaan täydentävyyden kyseenalaistaminen

Oppaassa suositellaan "sukupuolitietoista" kouluopetusta, jonka yhtenä tuntomerkkinä on "heteronormatiivisuuden" ja "yksipuolisten perhemallien" kyseenalaistaminen (24). Yksipuolisella perhemallilla tarkoitetaan näkemystä, jonka mukaan avioliitto on yhden naisen ja yhden miehen välinen liitto, jonka hedelmänä syntyy lapsia. Tätä perhemallia kutsutaan yksipuoliseksi, vaikka siinä ovat edustettuina molemmat sukupuolet ja kaksi sukupolvea.

Jos tämä äiti-isä-lapsi -kolmoissidokseen perustuva perhemalli systemaattisesti kyseenalaistetaan kaikille pakollisessa kouluopetuksessa, asetetaan oppilaiden mielissä kyseenalaiseksi juuri se perhemalli, joka on historiassa ollut kaikkien korkeakulttuurien perustana.

Ainoastaan äiti-isä-lapsi -kolmoissidokseen perustuva perhemalli tekee lapselle mahdolliseksi luoda identiteettinsä läheisessä suhteessa omaan biologiseen alkuperäänsä. Tämän identiteetti- ja suhdeoikeuden kunnioittaminen on osa lapsen kunnioittamista itseisarvoisena olentona, päämääränä itsessään. 

Eheä perhe korkeakulttuurin perustana

Opetushallituksen opas ohjeistaa opettajia kyseenalaistamaan kaikkien maailmankulttuurien perusvakaumuksen, että luonnollinen avioliiton muoto on naisen ja miehen välinen avioliitto, jonka hedelmänä syntyy lapsia ja muodostuu perhe. Kuitenkin historia osoittaa, että korkeakulttuurin jatkuvuus riippuu äiti-isä-lapsi -kolmoissidoksen vahvistamisesta. Yhteiskunnan tasapainoinen kehitys edellyttää, että kasvatus vahvistaa nuorten identiteettiä miehinä ja naisina ja kehittää heissä valmiuksia luoda onnellisia avioliittoja ja tasapainoisia perheitä.

Historian aikana korkeakulttuurit ovat kehittyneet vähitellen suuruuteensa, kukoistaneet muutaman vuosisadan ja alkaneet sitten rappeutua, kunnes ne ovat hajonneet ja kukistuneet. Miksi näin? Miksei kulttuurien kehitys ole suoraviivaista edistystä? Onko olemassa jokin kaikille korkeakulttuureille yhteinen perusta, jonka varassa ne kehittyvät ja jonka rappio lopulta aiheuttaa niiden hajoamisen?

Harvardin yliopiston sosiologin Carle Zimmermanin (1897−1983) mukaan keskeinen vastaus löytyy perheen merkityksestä yhteiskunnan uusiutumisprosessissa.  "Lukuisien suurten historiallisten muutosten lopullisen seuraamuksen ratkaisevat muutokset perhe-elämässä".

Korkeakulttuuri kehittyy äiti-isä-lapsi -kolmoissidosta vahvistavan perhekeskeisen elämäntavan varassa, mutta kehittyessään ja vaurastuessaan se helpon elämäntavan yleistyessä usein menettää alkuperäisen yhteyden olemuksensa peruslähteeseen, perhekeskeiseen elämäntapaan.

"Kun tämä prosessi pääsee etenemään liian pitkälle, sivilisaatio kuluttaa pian loppuun yhteisölliset voimavaransa. Seurauksena on reaktio ja rappeutuminen. Reaktion aste ja pimeiden aikakausien pituus näyttää riippuvan siitä, kuinka nopeasti kulttuuri löytää tiensä takaisin alkulähtökohtaansa − perhekeskeiseen elämäntapaan." (Zimmerman 783.)

Korkeakulttuurin elinvoimaisuus ja kehitys riippuu sen kyvystä luoda edellytyksiä uuden sukupolven kehitykselle. Uusi sukupolvi saa persoonallisen kehityksensä perustavat rakennusosat perheestä. Perheiden tekemiä virheitä ja niiden aiheuttamia vaurioita on vaikea korjata ja niiden korjaaminen tulee yhteiskunnalle kalliiksi.

Ovatko kaikki perhemuodot samanarvoisia?

Kuitenkin opetushallituksen oppaan (22) mukaan "oppimateriaalien kuvituksissa, tarinoissa ja esimerkeissä olisi tärkeää tuoda esiin ihmisten ja perheiden moninaisuutta" ja erilaisten perhemuotojen ilmentämiä elämäntapoja on pidettävä samanarvoisina.

Tämä oppaan suosittelema lähestymistapa on ristiriidassa tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan lasten kehityksen, puolisoiden hyvinvoinnin ja yleensä yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta perhemuodot eivät ole samanarvoisia. Sukupuolieroon perustuva yksiavioinen perhemalli on luonnollinen tapa liittää äiti, isä ja lapsi toisiinsa ja se on ainoa, joka rakenteellisesti kunnioittaa lasten identiteetti- ja suhdeoikeuksia. Yhteiskuntatieteen tutkimustulokset osoittavat, että äiti-isä-lapsi -kolmoissidoksen heikentyessä lisääntyvät myös lasten ja nuorten tunneongelmat ja käyttäytymishäiriöt. (Somerville 2007; Marks 2012)

Opas sotkee totuuskysymyksen ja suvaitsevuuskysymyksen toisiinsa. Kysymys jonkin tietyn käsityksen totuudesta on eri asia kuin eettinen periaate, jonka mukaan jokaisella ryhmällä on oikeus omaan elämäntapaansa. Suvaitsevuus ei edellytä relativismia, jonka mukaan kaikkia elämäntapoja on pidettävä yhtä hyvinä. Itse asiassa suvaitsevuus saa ehdottoman moraalisen merkityksensä vain moraalitotuuden viitekehyksessä.

Kirjallisuus

Marks, Loren (2012) "Same-sex Parenting and Children's Outcomes: A Closer Examination of the American Psychological Association's Brief on Lesbian and Gay Parenting", Social Science Research 41 (2012): 735−751.

Puolimatka, Tapio (2017) Seksuaalivallankumous - perheen ja kulttuurin romahdus. Kauniainen: Perussanoma. www.perussanoma.fi

Somerville, Margaret (2007) "Children's human rights and unlinking child−parent biological bonds with adoption, same-sex marriage and new reproductive technologies," Journal of Family Studies 13, no. 2 .

 Zimmerman, Carle C. (1947) Family and Civilization. Harper & Brothers.

Ei hyväksyttäviä kommentteja.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8 Suosittele 

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (42 kommenttia 42 uutta)

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela
2

EU?
Tasa-arvolain mukaisten oppilaitosten tasa-arvosuunnitelmien on oltava laadittuina peruskouluissa 1.1.2017 mennessä.
-Neuvotteleva virkamies Johanna Hautakorpi sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Käyttäjän Ari-PekkaLeppnen kuva
Ari-Pekka Leppänen
2

Nykyinen touhu ja kehityskulkuhan perustuu täysin ideologisiin ajatuksiin. Meneillään onkin kommunismin romahtamisen jälkeen suurin yhteiskunnallinen kokeilu jota ajetaan kuin käärmettä pyssyyn. Sitä voi nimittää kulttuurimarxismiksi jos haluaa.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela
2

Onko noin? Että eduskunnan porvarienemmistö -87-19 on kokeilun takana?

Kepu 4 kautta ,kok 1 kauden RKP mukana.
-03 lähtien:Krst,SMP/Ps,Vihr,kepu,kok,rkp 6-2 sdp,vas
Mikähän niillä on takana tuossa "kokeilussa"?

Käyttäjän valtakunnan kuva
Kimmo Liimatainen
2

Kulttuurin romahtamista ovat ruotineet myös John B. Glubb pamfletissaan "The Faith of Empires d Search for Survivalan" sekä amerikanitalialainen feministi kulttuurikriitikko Camille Paglia ("As Rome fell - the west will fall, eventually") - ja ovat tulleet samaan lopputulokseen. Kulttuurin dekadenssin yksi merkki on "transgender mania".

On mielenkiintoista olla aitiopaikalla seuraamassa miten länsimainen kulttuuri kaatuu, ja tapahtuuko se omana elinaikanani.

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama
2

Opetushallitus tekee niinkuin sen on tehtävä.
Elikkä opetus perustuu reaalimaailman asioihin. Meillä nyt sattuu maailmassa olemaan erilaisia ihmisiä, erilaisia perhekokoonpanoja.
Ehkäpä teidän kirkkonne voi sitten opettaa jotain muuta, mutta nykyaikainen opetus perustuu realiteetteihin.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen
2

Näin on.

Tosiasia on myös sekin, että peruskouluissa ei nyt yhtäkkiä ryhdytä ihannoimaan heteronormatiivisesti rakentuvaa yhteiskuntahierarkiaa eikä opettamaan lapsia noudattamaan luonnollistettuja sukupuolirajoja, vaikka joku sinänsä muodollisesti oppinut blogikirjoittaja sellaista vaatiikin "kulttuurisen rappion välttämiseksi"...

Käyttäjän artojaaskelainen kuva
Arto Jääskeläinen
2

@Taru Elkama
""...nykyaikainen opetus perustuu realiteetteihin.""

Nykyaikaisen opetuksen pitäisi perustua realiteetteihin, mutta tilanne on aivan toisin.

Kouluihin yritetään tuoda täyttä hölynpölyä "sukupuolen moninaisuudesta".

Todellisuudessa missään ei ole reaalimailmassa sitä kolmatta sukupuolta.

Tuossa oppimateriaalissa on mukana melkoisesti setalaista vääristelyä ja siihen liittyen politisoituneita näkemyksiä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen
2

Lawrence Kohlberg, Development of Gender Identity.

"Children go through several stages in which they learn what behaviors are socially acceptable for males and females. Through this process, children come to identify themselves with a gender.
(1) Gender Labeling, occurs until the child is 2-3 years old. During this period, the child learns to identity his or her sex.
(2) During the preschool years, children learn that gender is stable in the Gender Stability phase. They understand that boys grow to be men and girls grow to be women.
(3) In the third stage, Gender Constancy, children further learn that gender is stable. This stage occurs as children are about 4-7 years old. They understand that even if a boy wears a dress, he will not become a female.

What research now shows is that gender identity is a fluid process that begins at birth and extends well beyond the pre-school years. Research contends that gender identity development begins at birth and is based on three components: (1) genetic gender, (2) physical gender, and (3) brain gender. While most children experience a match between these components, 1-10% of children experience non-matching components of their gender identity."

Sukupuoli koostuu useista osatekijöistä, jotka summautuvat sukupuoli-identiteetissä. Reaalimaailmassa sukupuolia on siis enemmän kuin kaksi tai kolme...

Käyttäjän MerjaNyberg1 kuva
Merja Kaarina Vastaus kommenttiin #40
2

Ei tuossa edm. sanottu mitään siitä, että on useampi sukupuoli. Sanottiin vaan, että joskus sukupuolen kehityksessä tapahtuu häiriöitä, jolloin ihmisen kokemus on eri kuin hänen sukupuolensa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #41
2

No, kehityspsykologitkaan eivät miellä tavanomaisesta poikkeavaa sukupuoli-identiteetin kehitystä "häiriöksi" an sich ts. mahdollisuuksien mukaan vältettäväksi sairaudentilaksi. Sukupuoli koostuu (Kohlbergin jaottelema) kolmesta osatekijästä - geneettisistä (kromosomit, perintötekijät), fyysisistä (anatomia) ja aivojen sukupuolipiirteistä, joten varioitumismahdollisuuksia on jo lähtökohtaisesti lukemattomia ja pelkästään tältä tosiasiapohjalta voidaan puhua sukupuolen moninaisuudesta.

" Sanottiin vaan, että joskus sukupuolen kehityksessä tapahtuu häiriöitä, jolloin ihmisen kokemus on eri kuin hänen sukupuolensa.
linkki"

Kyllä tuossa ed. kommenttiini liittämässäni englannin kielisessä selostuksessa sanotaan aivan suoraan, että joidenkin ihmisten sukupuoli koostuu tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Keskimääräisyydestä poikkeaminen ei vielä tarkoita häiriintyneisyyttä tai muutakaan vältettävää etenkään, kun nämä pääryhminä esitettävät sukupuoliluokat määritellään useinkin melko karkeilla kriteereillä. Esimerkiksi ihmisten jakaminen miehiin ja naisiin heidän lisääntymisominaisuuksiensa perusteeella vastaa ainoastaan periaatteellisesti fertiili-ikäisten ominaisuuksia, hedelmällisessä iässä olevien tahaton lapsettomuus kun on kasvussa.

Onko siis esimerkiksi avioliitossa elävä mies, jonka keho ei tuota lisääntymiskelpoisia siittiöitä lainkaan mies ja millä tavalla hän eroaa transmiehistä?

Opetushallituksen ja itse asiassa useiden muidenkin hallintoviranomaisten laatimissa tasa-arvolain tulkintaa helpottavissa oppaissa käsite "sukupuolen moninaisuus" palautuu sukupuolen usean osatekijän varioituvuuteen. Ihmiset siis pääsääntöisesti identifioituvat melko mutkattomasti joko miehiksi tai naisiksi kun taas osa (noin 10 prosenttia) enemmän tai vähemmän ei identifioidu itsestään selvästi _normien mukaisiksi_ miehiksi tai naisiksi.

Käyttäjän pecmak kuva
Pekka Mäkinen
2

Laittomuuden eli synnin hyväksyminen on nyt tässä ajassa missä elämme ihmisten mielestä hyvä asia eli mustasta tehdään valkoista ja valkoisesta mustaa. Suurin osa ihmisistä Raamatun mukaan tulee hyväksymään kaikenlaisen synnin normaalina ja hyväksyttävänä tapana elää elämäänsä. Ja tämä tulee johtamaan siihen, että lopulta maailman näyttämölle tulee astumaan antikristus eli laittomuuden ihminen jonka valta-aika tulee olemaan kolme ja puoli vuotta ja jonka Herra Jeesus (toisessa tulemuksessaan) on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä:

Toinen kirje tessalonikalaisille 2:

3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,

4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

5. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?

6. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.

7. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,

8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,

9. tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä

10. ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.

11. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,

12. että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen
2

Minkä maan laittomuuden alusta se 3,5 vuotta lasketaan? SPN-avioliittoja on ollut muissa maissa jo vuosia.

Käyttäjän pecmak kuva
Pekka Mäkinen
2

Kiitos Sari kommentistasi.

Jossain vaiheessa tuo antikristus eli laittomuuden ihminen tulee maailman näyttämölle astumaan ja sitten alkaa maailmassa suuren ahdistuksen aika joka tullee kestämään juuri tuon kolmen ja puolen vuoden ajan. Johanneksen ilmestyskirjasta voit lukea tuosta ajasta lisää.

Eli jossain vaiheessa tuo viimeisen petovaltakunnan aikajakso tulee maailmassa alkamaan. Ihmiskunnan synnin mitta on koko ajan täyttymässä ja jonain päivänä kun ihmiskunta on valmiina ottamaan antikristuksen vastaan maailman pelastajana niin silloin hän tulee maailman näyttämölle astumaan:

Johanneksen ilmestys 13:

1. Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä.

2. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan.

3. Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa.

4. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?"

5. Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta.

6. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat.

7. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.

8. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta.

9. Jos kenellä on korva, hän kuulkoon.

Siunausta sinulle Sari.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen
2

Sari, nyt vaadit mahdottomia.
Ei Mäkinen voi tietää, minkä laittomuuden alusta tuo kolmen ja puolen vuoden ajanjakso lasketaan. Mäkinen vain uhoilee. Kun maailmanloppu lopulta tulee, on varmasti kymmeniä laittomuuksia, jotka ovat alkaneet kolme ja puoli vuotta ennen sitä, ainakin jossain päin maailmaa.

Kun tuon laittomuuden ja Ihmisen Pojan tulemisen arvioiminen ei onnistunut Jeesukselta itseltään, kuinka se onnistuisi Mäkiseltäkään? Jeesushan itse totesi, etteivät kaikki hänen aikanaan eläneet ihmiset kuolisi, ennen kuin tämä Mäkisen kommentissa kuvattu tuomiopäivä tulee. (mm. Luukas 21:32)

Voimme melkoisella varmuudella olettaa, että kaikki ennen vuotta 35 jKr syntyneet ihmiset ovat jo kuolleet. Sellaisetkin, jotka Vanhan Testamentin mukaan elivät tuhatvuotiaiksi, mm. Metuselah, joka Raamatun mukaan eli kaikkiaan 969 vuotta.

Käyttäjän pecmak kuva
Pekka Mäkinen Vastaus kommenttiin #25
2

Kiitos kommentistasi Kai.

Viittasit kirjoituksessasi tähän Raamatun kohtaan:

Luukas 21:

29. Ja hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.

30. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.

31. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.

32. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.

33. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

Eli luullakseni Jeesus tarkoitti tuossa kohtaa sitä, että kun Israel tulee aikanaan itsenäistymään (joka siis tapahtui vuonna 1948) niin se sukupolvi (nuorimmat siitä) joka on sen nähnyt ei tule katoamaan (kuolemaan) ennen kuin kaikki tulee tapahtumaan mikä on kirjoitettu Raamatussa eli Jumalan sanassa tapahtuvaksi ja kaikkihan tulee päättymään siihen kun tulee aikanaan tapahtumaan Herran Jeesuksen toinen tulemus ja tämän nykyisen maailmanajan loppu.

Matteus 24:

4. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.

5. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta.

6. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.

7. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.

8. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.

9. Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.

10. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.

11. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.

12. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.

13. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

14. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

Siunausta sinulle Kai ja hyvää yötä.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari
2

#5. Mitenkäs on, kun täällä Uudessa Suomessa joku uskonveli on todennut, että paavi on antikristus. Voisiko kyse olla nykyisestä paavista, sillä hänhän on ollut paavina 13. päivästä maaliskuuta 2013? Ei, mutta kolme ja puoli vuotta meni umpeen syyskuussa 2016, ja sitä paitsi paaveja on nähtävästi ollut jo lähes parituhatta vuotta. Kaikesta päätellen Paavi tuskin siis on antikristus.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman
2

Mieleeni ei tule ainuttakaan valtakuntaa, sivilisaatiota, joka olisi romahtanut sen vuoksi, että olisi laillistanut samaa sukupuolta olevien avioliiton.

Käyttäjän Setarkos kuva
Sakari Vainikka
2

Keisari Nero solmi avioliiton orja Sporuksen kanssa, joka oli nuori poika. Ei varmaan Rooma siihen sortunut, mutta oli sekin jonkinlainen oire, ellei muusta niin Neron omasta rappiosta. Kun keisari esitteli uutta puolisoaan senaatille, oli joku takarivin senaattori mutissut vierustoverilleen:" Olisipa hänen isälläänkin ollut tuollainen vaimo."

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen
2

"Ei varmaan Rooma siihen sortunut"

Niin, Roomahan sortui vasta sitten kun kristinusko oli otettu valtionuskonnoksi.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola
2

Opetushallituksesta on tullut näköjään pari suomenkielen vokaalia muuttamalla "opetushullutus." Väkeä on mitä ilmeisemmin liikaa "ruksailemassa" ja laitos tarvitsee perinpohjaista saneerausta. Johdolla tuntuu olevan asiat pahasti hakusessa, kun sukupuoli- ja perhekäsitteet ovat näyttäneen menneen sekaisin. Tämä on epätervettä toimintaa. Perhe on yhteiskunnan perussolu ja se vaarantamalla vaarannetaan samalla koko yhteiskuntaa. Siinä joudutaan ennen pitkää domino-efektiin: moraalin vararikko - yhteiskuntarauhan vararikko - itsenäisyyden vararikko.

Opetushallitus on Suomen kansaa varten. Suomen kansa, ennen kaikkea veronmaksajat, ei ole opetushallitusta varten, jossa veronmaksajien rahoja käytetään erilaisten ilveilyjen toteuttamiseen. Tähän toimintaan on saatava piste.

Käyttäjän IlkkaSalo1 kuva
Ilkka Salo
2

Jukka Mikkola: "Perhe on yhteiskunnan perussolu ja se vaarantamalla vaarannetaan samalla koko yhteiskuntaa."

Yksilöt muodostavat perheitä, joten yksilö on perheen ja koko yhteiskunnan perusyksikkö. Yksilöt taas voivat olla mitä milloinkin. Vaarantamalla yksilön vapausoikeudet vaarannetaan koko yhteiskunta.

Moraalinkin tarkoittaa jo kreikankielisen kantasanansa perusteella tapoja ja tottumuksia, jotka nekin ovat muuttuvia.

Mikkolaa ja Puolimatkaa saattaa kismittää sellainen seikka, että heidän ideologiansa (jokin niistä tuhansista kristinuskon muodoista) ei ole hegemonia-asemassa, joten ette mitenkään pääse mitenkään sanelemaan muita velvoittavia kategorisia imperatiivejä. Silloin kun moraali, perhekäsitykset ja yhteiskuntafilosofia perustuvat uskonnollisiin dogemihin, ollaan aika lähellä kristofasismia, mutta sellainenhan on teille aivan sivuseikka. Tästä syystä kaikki uskonnolliset käsitykset ovat totalitaristsia ja seillä toisessa päässä on aina vastassa fasismi. Uskonnollisista käsityksistä johdetut väitteet ovat oletusarvoisesti epätosia,joten niistä ei ole yhtään minkään perustaksi, koska ne ovat pelkästään destruktiivisia.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola
2

Helmikuussa tuli 30 vuotta siitä, kun tähti räjähti supernovana Linnunradan naapurigalaksissa Suuressa Magellanin pilvessä. Galaksi on noin 168 000 valovuoden päässä kotigalaksistamme. Supernova 1987A:n kirkkauden on laskettu olleen maksimissaan noin 200 miljoonaa kertaa Aurinko. Supernovana räjähtänyt sininen kantatähti oli kooltaan 17 Auringon massaa ja se oli kuollessaan noin 11 miljoonan vuoden ikäinen. Supernovajäänteen ytimessä saattaa olla neutronitähti, joka on niin tiheää ainetta, että teelusikallinen sitä painaa monta miljoonaa tonnia. Toinen vaihtoehto saattaa olla musta aukko.
Omassa galaksissamme ei ole havaittu ihmissilmällä supernovaa yli 400 vuoteen. Viimeisin on Keplerin supernova vuodelta 1604.

Timo Paukku toi esille tätä supernova-asiaa eilisessä Hesarissa. Kehossamme on supernovien räjähdyksissä syntyviä alkuaineita. Meitä ei olisi ilman supernovia. Ihminen on näin ollen fyysisesti Luojansa luomus. Tätä taustaa vasten on täysin luonnollista, että ihmiseen on istutettu omatunto. Se on merkki Jumalan olemassaolosta.
Englantilainen runoilija William Wordsworth on todennut. "Omaatuntoa on kunnioitettava ja toteltava, sillä se on Jumalan läsnäoloa sielussamme."
Minä en tarvitse mitään hegemonia-asemassa olevaa ideologiaa. Omatunto riittää. Toisilla se on paatunut tai jopa kadonnut, mikä on valitettavaa.

Käyttäjän tuomaspetri kuva
Tuomas Leppiaho Vastaus kommenttiin #19
2

Itse kunnioitan kyllä supernovia, neutroneita ja neutronitähtiä, sekä sun muita kosmisia kappaleita, mutta en siksi että näkisin niissä jonkinasteisen luojani.

Omatunto argumenttina jumaluuden olemassaolon puolesta vaatisi sitten myös selviä todisteita siitä, että ihmisellä on tosiaan sisäänrakennettu omatunto, eikä omatunto suinkaan olisi sosiaalisen kanssakäymisen tuote (kuten itse uskon). Tällöin tulisi tutkia täysin sosiaalisuudesta eristettyjä yksilöitä, jotka eivät ole eläneet minkäänlaisessa laumakommuunissa, toisin sanoen siis ihmisiä, jotka ovat olleet syntymästään asti tiedottomia ulkomaailmastaan ja ilman fyysisiä aisteja. Yrittääpä siitä sitten tutkia ilman yhteistä merkkikieltä.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #19
2

Omatunto on siis jokaisella ihmisellä. Itse tutkin ja kuuntelin omantuntoni ääntä hyvin paljon ennen kuin minulle valkeni, että perhe kuuluu kaikille. Seksuaalisen suuntautumisen ei pidä olla este avioitumiselle eikä perheen muodostamiselle.

Nyt voit helposti väittää, että olen paatunut tai kadottanut omantuntoni. Olenko se sittenkään minä?

Käyttäjän pecmak kuva
Pekka Mäkinen
2

Manu Korkman kirjoitti, lainaus:

"Mieleeni ei tule ainuttakaan valtakuntaa, sivilisaatiota, joka olisi romahtanut sen vuoksi, että olisi laillistanut samaa sukupuolta olevien avioliiton."

Kiitos kommentistasi Manu.

Jumalan sana on hyvin selkeä ja selvä tässä asiassa niin ettei jää mitään epäselvää:

3. Moos. 18:22

Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus.

....................................

22. Ei sinun pidä miehenpuolen kanssa makaaman, niinkuin vaimon kanssa; sillä se on kauhistus. Biblia.

Kirje roomalaisille 1:

26. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;

27. samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

28. Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

29. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;

30. ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,

31. vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;

32. jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

Juud. 1:7

samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

Siunausta sinulle Manu ja kaikille muillekin.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela
2

Ja kun nykymenolla on myös "joillainpiireillä" Raha omantunnon paikalla
niin mitä piplia sanoi:
Rahanvaihtajista?
Kamelista ja neulansilmästä?

Ne voi sivuuttaa huoletta eikä tarvitse noudattaa?

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula
2

"Yksipuolisella perhemallilla tarkoitetaan näkemystä, jonka mukaan avioliitto on yhden naisen ja yhden miehen välinen liitto, jonka hedelmänä syntyy lapsia. Tätä perhemallia kutsutaan yksipuoliseksi, vaikka siinä ovat edustettuina molemmat sukupuolet ja kaksi sukupolvea."

Hyvin kiteytetty!
Ydinperhe ei ole millään lailla vaillinainen eikä yksipuolinen.

Ydinperheen vahva asema on koko yhteiskunnan etu.
Ei ole keneltäkään pois, että lapsi saa kasvaa äitinsä ja isänsä hoidossa.
Ydinperhe pitää säilyttää ihanteena, koska se on paras lähtökohta lapsille.
Tutkitusti.

Kumpa suomalaiset sitoutuisivat enemmän avioliittoihinsa, jotta tämä lapsen paras saisi toteutua.

Ja mikä ironisinta, joku kohtaa parahtaa, että tällainen näkemys on väärä ja epätasa-arvoinen. Silti.Uskokaa tai älkää, eivät kaikki perhemallit ovat lapsen kannalta yhtä tasapainoisia ja tavoiteltavia.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen
2

"Uskokaa tai älkää, eivät kaikki perhemallit ovat lapsen kannalta yhtä tasapainoisia ja tavoiteltavia."

Minkälaista erityistä tukea olisi siis mielestäsi hyvä yhteiskunnan taholta järjestää, jotta myös niissä vähemmän tasapainoisissa perheissä kasvaville lapsille taattaisiin mahdollisimman hyvä lapsuus?

Vai onko paras toimintamalli se, että niitä vähemmän tasapainoisia perheitä ahkerasti paheksutaan julkisuudessa?

Käyttäjän tuomaspetri kuva
Tuomas Leppiaho
2

Yksipuolisella perhemallilla tarkoitetaan sitä, että perheenä esitetään ainoastaan ne perheet, joiden vanhemmat ovat keskenään eri sukupuolia edustavia ja heidän lapsensa ovat heidän biologisia jälkeläisiään. Monipuolinen perhemalli on vastaavasti perhekäsitys, jossa perheitä ei arvoteta vähemmän perheiksi tai perhemallin ideaalista poikkeaviksi (ja sitä kautta lähtökohtaisesti eriarvoisiksi) vanhempien samansukupuolisuuden tai lasten adoptiostatuksen tai muiden tämänkaltaisten syiden perusteella, vaan perheet hyväksytään perheiksi huolimatta niiden rakenteellisista eriävyyksistä klassiseen ydinperhmalliin nähden. Monipuolinen perhemalli tukee yhteiskunnan erilaisia perheitä, siinä missä yksipuolinen perhemalli keskittyy kuvaamaan ja idealisoimaan vain yhtä perhemallia.
Nykyisen - uskokaa tai älkää: heteronormatiivisen - perhemallikäsityksen ja perheideologian väittäminen monipuoliseksi vain siksi, että siinä on edustettuina "[...] molemmat sukupuolet ja kaksi sukupolvea - -" on varsin huvittava looginen virhepäätelmä.

Mutta: uskokaa tai älkää - esimerkiksi adoptiolapsilla ei huomata merkittäviä poikkeavuuksia huolimatta heidän adoptiovanhempiensa sukupuolijakaumasta. Ja mikä ironisinta, meillä Suomessakin vastustetaan samansukupuolisten vanhempien adoptio-oikeutta sellaisinkin perustein, että nämä perhemalit olisivat lasten kehityksen tai lasten oikeuksien kannalta haitallisia. Kerrassaan kummallisia aikoja.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari
2

#14. "Ydinperhe ei ole millään lailla vaillinainen eikä yksipuolinen."

No ei tosiaankaan ole. Ja sen vuoksi on hyvä, että ydinperheen käsitteeseen on Suomen lainsäädännössä nyt sisällytetty myös samaa sukupuolta olevien parien perheet. Lisäksi ydinperheen käsitteeseen kuuluvat myös yhden huoltajan perheet. On hyvä ja lasten edun mukaista, että yhteiskunta - päinvastoin kuin Susanna Koivula - tukee kaikkia näitä perhemuotoja.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth
2

"On hyvä ja lasten edun mukaista, että yhteiskunta - päinvastoin kuin Susanna Koivula - tukee kaikkia näitä perhemuotoja."
-------

Tukeeko yhteiskunta todella tasapuolisesti kaikkia perhemuotoja? Jos avioliittolain positiivisiin vaikutuksiin lasketaan kahden vanhemman sateenkaariperheen asettaminen samalle viivalle heteroydinperheen kanssa, niin ulkopuolelle jäävät edelleen perheet, joissa on useampi kuin kaksi (2) vanhempaa. Näitä perheitä yhteiskunta ei edelleenkään tunnusta samoin kuin kahden tai yhden vanhemman perheitä.

SETA:n polittisessa strategiassa tämä on huomioitu epäkohtana, joka on korjattava.

Sinäkin puhuit tuossa "samaa sukupuolta olevien PARIEN perheistä" sekä yksinhuoltajaperheistä. Useamman kuin kahden perheitä ei sinunkaan mielestäsi ole edes olemassa.

Tähän kohtaan tarkennuksena, että en hae muuta kuin johdonmukaisuutta.
Itse en edelleenkään ole ajamassa kaikkien perhemuotojen saattamista täysin yhdenvertaisiksi, vaikka kaikkia tulee tukea omalla tavallaan.
Lapsen oikeutta molempiin (biologisiin) vanhempiinsa tulisi tukea esim. kolmi- ja neliapilaperheissä. Joissa kuitenkin tosiasiallisesti se, jonka kanssa lapsen biologinen äiti elää voi olla lapselle läheisempi ja tämä voidaan huomioida huoltajuudessa biologisen vanhemman kuolemantapauksen yhteydessä.

Perhemuotoa itsessään ei kuitenkaan tunnisteta eikä tunnusteta. Kuin ei myöskään polyperheitä virallisena perhemuotona.

Eli Petri Friari, onko sinun käsityksesi se, että NYT kaikki perhemallit ovat samalla viivalla. SETA ei ole joka tapauksessa samaa mieltä.

http://seta.fi/poliittinen-strategia/

(Poliittinen strategia, kohta 9: "Perheet samalle viivalle perhemuodosta riippumatta")

"Nykyinen lainsäädäntö ei tunnista perheitä, joissa lapsella on useampia häneen sitoutuneita tosiasiallisia vanhempia."

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #34
2

#34. Minulle sopii oikein hyvin, että yhteiskunta kannattaisi ja tukisi myös polyperheitä.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari
2

#14. "Uskokaa tai älkää, eivät kaikki perhemallit ovat lapsen kannalta yhtä tasapainoisia ja tavoiteltavia."

Susanna Koivula, juttusi alkavat käydä aika levottomiksi. Toivottavasti et puhu tuollaisia niille nuorille, joiden kanssa olet tekemisissä. Sitä paitsi joku heistä saattaa elää juuri sellaisessa perhemallissa, jota sinä pidät "vähemmän tasapainoisena ja tavoiteltavana".

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen
2

Ihanasti kirjoitettu Koivula: "kaikki perhemallit ovat lapsen kannalta yhtä tasapainoisia ja tavoiteltavia".

Kunpa vielä olisit tarkoittanut, niin kuin alitajunnassasi tunnut todeksi tietävän.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari
2

Kappas, tosiaan: "eivät kaikki perhemallit ovat". Ehkä Koivula onkin alkanut katua puheitaan mutta unohtanut poistaa tuon sanan "eivät". Tämä pieni unohdus annetaan hänelle anteeksi.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #29
2

Oletko sinä itse sitä mieltä, että kaikki perhemallit ovat lapsen kannalta yhtä tasapainoisia ja tavoiteltavia? Siis kaikki. Sama kysymys Kai niemeläiselle.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #35
2

Sari, kaikki perheet poikkeavat toisistaan. Puhun siis perheistä, en perhemalleista.

Maailmassa on ollut käytössä useita toimivia perhemalleja, joilla jokaisella on ollut paikkansa ja tehtävänsä. Suuri osa käytössä olleista perhemalleista toimii tänäkin päivänä. Esimerkiksi moniaviollinen perhe voisi antaa lapsille turvallisimman mahdollisen kasvuympäristön, mikäli yhteiskunta sellaista tukisi. Yhteisöllisille, heimoperheille on edelleen sijaa luonnonkansojen keskuudessa.

Ei siis ole olemassa yksittäistä yli muiden olevaa perhemallia, joka pitäisi nostaa tasapainoisimmaksi ja tavoiteltavaksi. Isi-äiti-lapset on yksi perhemalli, ei se sen tavoiteltavampi tai tasapainoisempi ole kuin muutkaan perhemallit.

Ja kyllä: edelleen jokaisessa perhemallissa tulee esiintymään ongelmia. Esimerkiksi perhe- ja parisuhdeväkivaltatilastomme olkoon esimerkkinä siitä, ettei malleihin pakottamalla perheiden ongelmia voida ratkaista tai eristää.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #35
2

#35. Kyllä, ja polyperheet ovat myös lapsen kannalta tasapainoisia ja tavoiteltavia.

Käyttäjän artojaaskelainen kuva
Arto Jääskeläinen
2

Eri asiat eivät muutu samoiksi ikänä.

Tuosta on näsäviisaiden aika vaikea veistellä mitään vakavasti otettavaa.

Ei samaa sukupuolta oleva pari ole koskaan sama asia kuin tavanomainen eri sukupuolta oleva pari.

Niillä on aivan eri yhteiskunnallinen merkitys ja samoin semanttinen merkitys.

Eri asiat ovat eri asioita aina.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen
2

Jääskeläinen, tämä menee kokonaan ohi tämän blogin aiheen, mutta haluaisin silti kysyä: Onko sinun mielestäsi aina ollut niin. että nainenkin voi olla pappi?

Kyllä, kyse on toissijaisesta todistelusta: Jos vastaat kysymykseeni: "Ei", osoitat oman kommenttisi vääräksi ja jos vastaat "Kyllä", olet epärehellinen.

Naispappeus on hyvä esimerkki siitä, että kirkko on todennut Raamattuun kirjoitetun sanan olleen "väärin kirjattu", aikalaisen sukupuolikäsityksen tuote. Ihan samalla tavoin seksuaalisen suuntautumisen tuomitseminenkin on ollut ainoastaan 2000 vuotta sitten olleessa kontekstissa ollut ymmärrettävää.

Raamattua ei pidä muuttaa, mutta sen sanaa on voitava jatkossakin tulkita. Sana ei muutu eläväksi yksittäisiä tekstejä tolkuttamalla. Joillain lauseilla ei ole enää sijaa ja toisaalta sääntöjä on sovitettava myös asioihin, jotka eivät olleet tuolloin voimassa.

Ja sitten vielä tarkennuksena: en halua, että lakeja laaditaan tai muokataan Raamatun oppien mukaisiksi. Sellainen vaatimus edustaa fundamentalismia. En usko että kristillisestäkään fundamentalismista olisi koskaan seurannut millekään yhteiskunnalle mitään positiivista.

Käyttäjän OlliNurmi kuva
Olli Nurmi
2

1.3.2017 alkaen samaa sukupuolta olevat parit ovat juridisesti täysin samassa asemassa kuin eri sukupuolta olevat parti :)

Semantiikasta puheenollen. Eräs tuttuni kirjoitti taannoin facebookissa, että hän ainakin kirjoittaa CV:hensä, että on avioliitossa naisen kanssa, mikäli avioliittolakia muutetaan kattamaan kaikki parit. Hänelle avioliiton semanttinen merkitys taisi olla lähinnä se, että ainakaan häntä ei luulla homoksi.
Jos identiteettisi vaatii tällaista validointia, voisi kysyä, että mikä niissä homoissa sitten mättää.

Sinun kaltaisesi ihmiset, jotka kieltävät homoseksuaalisen käyttäytymisen osana lajin luonnollista (luonnossa havaittavaa) käytöstä, olette se anomalia.

Käyttäjän paavonevalainen kuva
Paavo Nevalainen
2

Kulttuureilla on elinkaarensa, mutta ei loppu tule pelkän sisäisen turmeluksen takia. Osansa on sillä, että hevonen on oppinut vain yhden konstin, ja muuttuvassa ympäristössä tempun teho häviää. Meidän temppumme on öljyn varassa. Loppu on pelkkää älyllistä kuurupiiloa.

.