Perheen historia toistaa itseään

Tapio Puolimatka: Seksuaalivallankumous - perheen ja
kulttuurin romahdus
. Perussanoma, 2017. Nid. 200 sivua.


JYVÄSKYLÄN yliopiston professori Tapio Puolimatka
tunnetaan kantaa ottavana keskustelijana ja kristillisen perhemallin ja avioliiton puolustajana. Hänen
uusin kirjansa käsittelee eheän perheen yhteiskunnallista merkitystä mutta myös perheinstituution hajoamisen dramaattisia seurauksia.

Puolimatkan mukaan eheä perhe on aina ollut edellytys
kulttuurin kehittymiselle ja yhteiskunnalliselle hyvinvoinnille. Hän kertaa kirjassaan avioliitto-
ja perhekäsityksen historiallisia murrosvaiheita antiikista lähtien ja osoittaa, että perheinstituution hajotessa myös yhteiskunnan elinvoimaisuus on aina heikentynyt.

Kirjoittaja perustelee näkemystä, että länsimaissa on par-haillaan käynnissä yhteiskunnallinen prosessi, joka etenee seksuaalisen vapauden kautta perheinstituution hajoamiseen ja pahoinvoinnin kasvuun.

Tämä prosessi etenee niin, että ensin perinteinen sukupuolijako murretaan ja sukupuolineutraali avioliittolaki saatetaan voimaan. Sitten laajamittainen
vääristynyt seksuaaliopetus luo nautinnonhakuiseen elämäntapaan suuntautuneen ihmisen, jolta puuttuu kyky terveeseen perhe-elämään. Lisäksi abortin
saamisesta tehdään kansainvälisesti tunnustettu "ihmisoikeus".

Puolimatka tuo hätkähdyttävästi esille, miten yliopistotutkimus, koululaitos ja media tukevat seksuaalisen vapautumisen muotioppeja. Niitä puolustellaan vetoamalla tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen ja syrjinnän vastustamiseen, vaikka samalla näistä arvoista on poistettu
niiden moraalinen ydinsisältö.

Seksuaalivallankumous on kirja, joka antaa herättävän kokonaiskuvan kulttuurimme nykytilasta, vaikka ei olisikaan samaa mieltä kaikista sen pitkälle menevistä johtopäätöksistä.  

Leevi Launonen