Poliittinen korrektius vs. sananvapaus

Säilyykö yliopistollisen tutkimuksen vapaus ja riippumattomuus, jos poliittinen painostus voi ratkaista, minkälaisia tutkimustuloksia yliopistoissa on sallittua opettaa ja mitä käsityksiä yliopiston opettajat saavat julkisuudessa puolustaa? 

Onko yliopiston itsenäisyys uhattuna, jos yliopisto joutuisi valtion rahoituksen turvatakseen ottamaan huomioon sen, mikä on kulloinkin vallitseva poliittisesti korrekti kanta asiaan?

Tällaiset kysymykset heräävät mieleeni pohtiessani Jyväskylän yliopiston rehtorin twitter-kommenttia, jonka mukaan kirjoitukseni Kampanja pedofilian laillistamiseksi ei edusta Jyväskylän yliopiston arvoja eikä linjaa. 

Rehtori ei ollut minuun yhteydessä ennen kannanottoaan, vaan kuulin tästä rehtorin viestistä, vasta kun STT:n toimittaja soitti ja kysyi kantaani asiaan.

Pari päivää ennen kuin rehtori sanoi Jyväskylän yliopiston irtisanoutuvan kirjoituksistani, facebookin keskustelupalstalta oli luettavissa turkulaisen vihreän poliitikon Tomi Peltosen viesti: "Suosittelen vahvasti kaikkia olemaan yhteydessä Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläiseen (keijo.hamalainen@jyu.fi) ja vaatimaan Jyväskylän yliopistoa tutkimaan asia ja alkamaan tarpeellisiin toimiin. Ei professori sentään ihan mitä tahansa voi kirjoitella ilman että johto voi siihen reagoida."

Tämän jälkeen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtaja ja vihreä kaupunginvaltuutettu, vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liittohallituksen jäsen Bella Forsgrén yhdessä JYY:n hallituksen puheenjohtajan Aapeli Tourusen kanssa syyttivät JYY:n julkilausumassa kirjoitustani homofobiseksi. Tämän jälkeen Jyväskylän ylioipsto ilmoitti alkavansa tutkia opetusmateriaalejani, kuten Salon Seudun Sanomat raportoi 2.8. 

Seuraavana päivänä Keskisuomalaisessa ilmestyi vihreän kaupunkivaltuutetun Irina Tuokon kirjoitus, jonka mukaan käytän professorin asemaani demonisoidakseni homoja. Tuokko on Touko Aallon eduskunta-avustaja ja Setan nuorisotoimikunnan jäsen.

Vihreät nuoret poliitikot ovat vieneet tätä prosessia ja vihreä aalto on vienyt Turusta Jyväskylään. Ajoituksen kannalta tämä sopii vihreiden nuorten poliitikkojen eduskuntavaalikampanjan avaukseksi. Onko kyseessä yritys rajoittaa poliittisten vastustajien sananvapautta juuri ennen eduskuntavaalikampanjan avausta? Onko vihreä puolueorganisaatio laajemminkin ollut mukana kampanjaa suunnittelemassa?

Yliopiston tulisi ottaa itsenäinen ja puolueeton asenne tällaiseen viestintään ja kieltäytyä leimaamasta omaa työntekijäänsä häntä kuulematta. Vai voidaanko työntekijän maine uhrata, jotta säilytettäisiin yliopiston maine poliittisesti korrektina instituutiona?

Tapio Puolimatka               

professori

Jyväskylä