Sukupuolihämmennys tasa-arvokysymyksenä

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen vaatii lausunnossaan valtioneuvostolle 21.1.2021 vahvistamaan lasten sukupuolta koskevaa itsemääräämisoikeutta eli "lasten oikeutta omaan koettuun sukupuoleen (..) niin lainsäädännöllä kuin muillakin keinoin". Pekkarisen mukaan "lapsilla tulee olla tosiasiallisia ja tehokkaita keinoja saattaa kokemansa tasa-arvon ja syrjinnän loukkaukset käsiteltäväksi toimivaltaisessa viranomaisessa".

Pekkarinen ei näe lasten sukupuoliahdistusta ensisijaisesti kehityspsykologisena tai psykiatrisena ongelmana vaan ihmisoikeus-, tasa-arvo- ja syrjintäkysymyksenä.

Tällöin vanhemmat voidaan nähdä uhkana lasten oikeuksien toteutumiselle, sen sijaan että heitä arvostettaisiin omien lastensa ensisijaisina kasvattajina.

Jos vanhemmat yrittävät suojella lapsiaan joukkoliikkeeksi paisuneelta nuorten sukupuolihämmennykseltä, heidät pitäisi tämän ajattelun mukaan altistaa tehokkaiden viranomaistoimenpiteiden kohteeksi.

JOS PEKKARINEN tarkastelisi suomalaistyttöjen lisääntynyttä sukupuoliahdistusta psykiatrian tai vaikkapa sosiaalipsykologian näkökulmista, hän ehkä vaatisi hallitusta teettämään selvityksen nuorten sukupuoliahdistuksen lisääntymisestä, kuten Ruotsissa ja Englannissa on tehty.

Hän kuitenkin sivuuttaa tämän näkökulman. Hän ei näe ongelmaa siinä, että muun muassa autistiset, masentuneet ja kiusatut tytöt alkavat yhtäkkiä haaveilla rintojen poistosta ja hormonihoidoista.

SOSIAALI- JA terveysministeriön alaisen Palveluvalikoimaneuvoston (Palkon) näkökulma on erilainen.Sen tuoreiden hoitosuositusten mukaan sukupuoliristiriidasta kärsivien "ensivaiheen hoito on kaikissa ikävaiheissa psykososiaalinen tuki".

Palkon mukaan sukupuoliahdistuneiden nuorten ensisijainen hoitopaikka ei ole transpoliklinikka vaan oman kunnan perusterveydenhuolto tai erikoissairaanhoito:

"Sukupuoliristiriidasta kärsivillä on keskimääräistä enemmän psykiatrista sairastavuutta kuten masennusta ja sosiaalista ahdistuneisuutta ja näiden hoito tulee olla järjestettynä ennen sukupuoli-identiteetin selvittämistä ja tarvittaessa sen aikana."

Palkon suositukset perustuvat laajaan tutkimusaineistoon. Palko ei suosittele, että alaikäisten tulisi saada vaihtaa juridinen sukupuolensa, tarvittaessa vaikka oikeusprosessin avulla.

Kirjoittaja on jyväskyläläinen professori ja kuntavaaliehdokas (kd.).